Tina Maze razkrila šokantno novico: ”Imela sem tumor!” Poglejte kakšne zamere ima tudi do smučarske zveze…

0
273

Tina Mayes svoje življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi.

Pred kratkim je v intervjuju za Delo razkrila, kaj je s FIS mednarodno smučarsko zvezo.

Rekla je:

“Tumor zanje ni nekaj resnega, ampak trije šivi na kolenu!”

Še vedno jo očitajo, ker ni slišala svojih zdravstvenih težav:

“Tega ne sprejemam. Zelo sem razočaran nad njihovimi dejanji. Moje težave zanje niso bile vredne poškodbe, tako da v Mariboru nisem imel številke med najboljšimi sedmerico, ampak 34. Za njih tumor ni resna stvar, ampak trije šivi v kolenu. Nato sem začel z dresom in domačo rolko, oba sta mi obrnila hrbet na nesprejemljiv način.

Tina Maizo je za Dello povedala, da je to že njena preteklost, a zamera še vedno traja.

Imela sem benigni tumor, nekaj resnega. Vendar so na FIS mislili, da eno leto hodim naokoli z Eurosportom in užival je, da ni več hotel smučati, ampak se zabavati.

“Ranjenec bi pridobila, če bi bila noseča. Dokler ni zanosila, očitno ni pripadala tebi.”

Ste v nosečnosti. Da bi bile resnične, imajo ženske velike težave s tem, ni samo po sebi umevno, da bi zanosile. Zdravniki so mi predpisali tolažbo. Nato sem moral na operacijo ”

Na koncu je razkrila, da si je vzela leto dni, ker je vse stvari lahko rešila v miru. Zdravstvene težave niso bile izpostavljene medijem, ker je bil zanjo zelo občutljiv čas.

Veseli smo, da se je na koncu zgodba srečno razpletla.

Tini želimo veliko uspehov, predvsem pa v prihodnosti!

Živimo v času, ko ne moremo trditi, da nam primanjkuje podatkov, vendar je težava določiti, kdo in zakaj zaupamo, kako zanesljivi so ti podatki in kako in kdaj lahko do njih dostopamo. Torej zanašanje na nagon posameznika ni dovolj. S sodobnimi tehnikami zbiranja in analize podatkov lahko danes ob primernem času dostopamo do želenih informacij, zmanjšamo stroške in obvladamo tveganje.
AJPES zagotavlja www.ajpes.si uradne javne informacije, potrebne za preverjanje poslovanja poslovnih partnerjev. Vse ustrezne poslovne informacije so na voljo na brezplačni registraciji. Med njimi so Trgovski register Slovenije, objava letnih poročil, evidenca transakcijskih računov in uradnih obvestil.

Do finančnih izkazov poslovnih subjektov je možno dostopati v preteklih petih letih in zbirati vsebinske podatke, ki so vključeni v slovenski poslovni register, transakcijske račune in druge zapise na portalu AJPES. Letna poročila, ki jih trgovski subjekti predložijo AJPES, so dostopna na spletni strani AJPES “Splošna izjava o letnih poročilih JOLP”. Za leto 2018 je letno objavljenih 150.054 poročil, od tega 1.629 revidiranih družb, 213 konsolidiranih in 61 revidiranih računovodskih izkazov. Iz objave je jasno razvidno, da je bilo v skladu z MSRP za leto 2018 prijavljenih 376 podjetij (368 za leto 2017), od tega 136 velikih, 100 srednje velikih, 75 malih in 65 majhnih. Ostala podjetja so poročala v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SAS).

JOLP ima dostop tudi do končnih poročil poslovnih subjektov, v katerih se začne postopek stečaja ali likvidacije (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, pripravljena dan pred začetkom posla) in do drugih prenehanja, ki upnikom zagotavljajo informacije, pomembne za poslovni subjekt. Za leti 2018 in 2019 je bilo objavljenih 5.392 končnih poročil za poslovne subjekte.

Zaradi letnih revidiranih poročil v obliki pdf omogoča najboljši pregled poslovanja podjetij z revidiranimi računovodskimi izkazi ter redno strukturirano in posodobljeno bazo podatkov RKLP, ki jo je mogoče uvoziti v njen informacijski sistem.

Z naprednimi orodji za povečanje dodane vrednosti

Ker je čas najpomembnejši v poslovnem svetu, za katerega so značilne hitre in zanesljive poslovne odločitve, in sicer zlato, AJPES ponuja tudi napredno orodje za preverjanje poslovanja poslovnih partnerjev Fi = Po Financial Assistant na svojem portalu. Fi = pregledno in grafično združuje vse osnovne informacije, vključno z informacijami o kapitalski ustreznosti, plačilni sposobnosti in likvidnosti, količniku kapitala / dolga, vrednosti sredstev in nadaljnjih možnostih razvoja, skupaj s tveganjem in drugimi ustreznimi kazalniki. Z njegovo pomočjo lahko enostavno naredimo analitiko in primerjamo s konkurenti ter ustvarimo resnično podatkovno podobo poslovanja podjetja. Vendar pa je točka i sposobnost vsakodnevnega posodabljanja vseh sprememb poslovnih partnerjev, omogočiti učinkovito celovito obvladovanje poslovnih tveganj in pravočasno sprejeti ukrepe.

Fi = Po, ni edino napredno orodje, ki ga ponuja AJPES. S spletno storitvijo proFi = Po lahko dobite samodejni prenos posodobljenih poslovnih informacij za vaše informacijske sisteme, kot sta CRM ali ERP.

Source: Viralko.si

Comments Policy

By posting on my blog, you agree to the following:

  1. You may comment without registering. You can log-in via Disqus, OpenID, Twitter, Facebook—or not at all. It’s up to you.
  2. You may post anonymously. I don’t recommend this, but you may do so if you wish. I may change this rule if it is abused.
  3. You may post follow-up questions. If you have a question, chances are you are not alone. Others are likely thinking similarly. Therefore, I would rather receive your comments on my blog than via email. It is a better use of my time to address everyone at once rather than answer several similar emails.
  4. You may disagree with me. I welcome debate. However, I ask that if you disagree with me—or anyone else, for that matter—do so in a way that is respectful. In my opinion, there is way too much shouting in the public square to tolerate it here.
  5. I reserve the right to delete your comments. This is my blog. I don’t have an obligation to publish your comments. If you’re a U.S. citizen, The First Amendment gives you the right to express your opinions on your blog not mine.Specifically, I will delete your comments if you post something that is, in my sole opinion, (a) snarky; (b) off-topic; (c) libelous, defamatory, abusive, harassing, threatening, profane, pornographic, offensive, false, misleading, or which otherwise violates or encourages others to violate my sense of decorum and civility or any law, including intellectual property laws; or (d) “spam,” i.e., an attempt to advertise, solicit, or otherwise promote goods and services. You may, however, post a link to your site or your most recent blog post.
  6. You retain ownership of your comments. I do not own them and I expressly disclaim any and all liability that may result from them. By commenting on my site, you agree that you retain all ownership rights in what you post here and that you will relieve me from any and all liability that may result from those postings.
  7. You grant me a license to post your comments. This license is worldwide, irrevocable, non-exclusive, and royalty-free. You grant me the right to store, use, transmit, display, publish, reproduce, and distribute your comments in any format, including but not limited to a blog, in a book, a video, or presentation.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here